top of page

Personvernerklæring

1. Behandlingsansvarlig

Styreleder Vegard Høyvik er på vegne av Substans AS behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.
 

2. Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder: navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.
 

3. Formål med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg.
 

4. Grunnlaget for behandlingen

Informasjon om navn, adresse, e-postadresse benyttes for å oppfylle våre forpliktelser til deg som kunde. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b).
 

5. Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer kun de personopplysningene du aktivt selv formidler til oss.

Vi bruker informasjonskapsler/cookies på våre nettsider for å gi deg som besøker siden best kundeopplevelse og service.Lov om elektronisk kommunikasjon krever at vi informerer våre besøkende om bruk av informasjonskapsler (cookies). Les mer om bruk av informasjonskapsler her:http://www.substans.no/cookies
 

6. Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.
 

7. Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med dine kjøp lagres i vårt aktive kunderegister i inntil 3 år.
 

8. Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.
 

9. Personvernombud

Vi har et personvernombud, Daglig leder er personvernombud, som påser at personopplysningslovens regler om behandling av personopplysninger blir fulgt.
 

10. Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger.
 

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser:
vegard.hoyvik@substans.no

Substans AS
Sanddalsringen 251 5225 Nesttun

bottom of page