EGENSKAPER

ARBEIDSVILJE 

% 100

PÅLITELIGHET

% 100

SAMARBEIDSEVNE

% 100

SELVSTENDIGHET

% 80